locul unde toate interesele se intersectează

Порекомендовать страницу

Comisia specializată de evaluare şi acreditare a Universităţii Pedagogice de Stat "ION CREANGĂ"

Numărul hotărîrii

nr.448

Data hotărîrii

14.06.2001

Documente ataşate

HG_448_14.06.2001.doc85 КБ

Emitent
Membru
 • Achiri Ion
 • Armaş Valentina
 • Axenti Eufrosinia
 • Axionov Vladimir
 • Baboglo Ignat
 • Banari Ilie
 • Botnari Valentina
 • Bulgac Emilia
 • Calistru Rodica
 • Camenev Zinaida
 • Caunenco Irina
 • Cherdivarenco Serghei
 • Chetruş Petru
 • Chirică Galina
 • Chitoroagă Zinaida
 • Cijacovschi Valentin
 • Cimpoieş Liuba
 • Cincilei Cornelia
 • Ciochină Valentina
 • Ciobanu Constantin
 • Ciorbă Constantin
 • Cojocaru Nicolae
 • Coroi Eugen
 • Cotorcea Anatol
 • Cucerov Ecaterina
 • Dogoter Svetlana
 • Druţă Inga
 • Dudnic Anatolie
 • Dumbrăveanu Ion
 • Dumitraş Tudor
 • Eşanu Constantin
 • Frecăuţanu Ludmila
 • Ganea Petru
 • Ghilaş Ana
 • Ghicavîi Raisa
 • Graur Maria
 • Guţu Zoia
 • Isac Serafim
 • Juc Grigore
 • Lelis Elena
 • Levinţa Ştefan
 • Malcoci Vitalie
 • Mărgineanu Ion
 • Mocanu Angela
 • Morărescu Maia
 • Neagu Veronica
 • Novacov Savelie
 • Pălărie Viorica
 • Panico Vasile
 • Patienco Petru
 • Pavaliuc Petru
 • Pavlicenco Sergiu
 • Pînzaru Sava
 • Petrov Simion
 • Plîngău Valeriu
 • Platon Carolina
 • Postică Elena
 • Postolachi Elena
 • Prigorschi Ana
 • Prigorschi Claudia
 • Rogojină Didina
 • Roman Alexandru
 • Roşcovan Dumitru
 • Rusnac Virginia
 • Rusnac Gheorghe
 • Şaganean Gabriela
 • Sandu Ion
 • Sîrbu Ion
 • Saulea Aurel
 • Şchiopu Constantin
 • Spînu Vilen
 • Spătaru Tatiana
 • Stanciu Tudor
 • Stavilă Tudor
 • Stoianov Petru
 • Şuliga Alexandra
 • Ţaralungă Antip
 • Teresciuc Raisa
 • Vasilescu Grigore
 • Vasiliev Maria
 • Zaicovschi Tatiana