locul unde toate interesele se intersectează

Порекомендовать страницу

Hot. Curţii de Conturi priv. Rap. audit. gestionării patrim. public de către Agenţia “Moldsilva” şi întreprinderile subord. în perioada a.2008-2009 şi audit. de atestare a situaţiilor financiare priv. mijloacele alocate de la bugetul de stat pe a.2009