locul unde toate interesele se intersectează

Порекомендовать страницу

Comisia specială pentru controlul şi monitorizarea procesului de executare de către Guvern a legislaţiei privind gestionarea terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor cu destinaţie agricolă proprietate a statului

Numărul hotărîrii

nr. 238-XVI

Data hotărîrii

20.07.2006

Documente ataşate

HP_238-XVI_20.07.2006.doc38 КБ

Emitent
Membru
Preşedinte
Secretar
  • Şerpul Valentina