locul unde toate interesele se intersectează

Порекомендовать страницу

Hot. Curţii de Conturi priv. rap. asupra reviziilor fin. efectuate la Reprez. Permanentă a RM pe lîngă Oficiul ONU la Geneva, la Ambas. RM în: R. Belarus, R. Elenă, R. Lituania, Ucraina, România, R. Ungară şi R. Bulgaria pe perioada a. 2005-2008 (I sem.)