locul unde toate interesele se intersectează

Порекомендовать страницу

Zubco Valeriu

Procuror

Период: 07.10.2009 - 21.01.2013

Биографические данные

  • Дата рождения: 12.03.1965

  • Место рождения: s. Cerlina, r. Camenca, R. Moldova

  • Образование: • 2006 – 2009 - Acordarea suportului informaţional autorităţilor publice centrale de specialitate (ministerelor) privind armonizarea legislaţiei conform ACQUIS-ului Comunitar, mun. Chişinău, seminar internaţional; • 2008 – Teoria şi practica contenciosului – administrativ, Germania Landul Bavaria, Fishbachau, seminar internaţional • 1999 - Drept Administrativ Comparat / Comparative Administrative Law, COLPI, Budapest, seminar internaţional • 1997 - Executive Seminar on Military Justice & Disciplined Operations, Chişinău, seminar • 1994-1998 - Doctor în drept, tema lucrării: „Curtea Constituţională - unica autoritate publică, politico-jurisdicţională”, Universitatea de Stat din Moldova • 1988-1993 - Licenţiat în drept / jurist, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova • 1980 – 1984 – Diplomă, Şcoala medicală de bază din Chişinău

  • Профессиональная деятельность: 2000 - 2009 Preşedinte al Agenţiei pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi a Organelor de Drept “Ex Lege”, mun. Chişinău 2001 – 2009 - Şef al Biroului Asociat de Avocaţi „Iures Hominis”, mun.Chişinău 2003 - Conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Titularul cursului „Drept constituţional şi instituţii politice” 2002 – 2003 - Prorector pe probleme de ştiinţă la Universitatea de Studii Umanistice din Moldova 1998-2003 – Conferenţiar al Departamentului de drept, catedra ,,Discipline statale”, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), titularul cursului „Drept administrativ” 1998-2003 – Conferenţiar la Catedra ,,Drept public”, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova (USUM); titularul cursului „Drept constituţional şi instituţii politice” şi „Drept constituţional al ţărilor străine” 1996-1999 - Membrul juriului “Administraţie publică şi drept” Fundaţia Soros Moldova 1996-1998 - Decan al facultăţii de drept U.S.U.M. 1993-1996 - Consilierul Pretorului, Pretura sectorului Buiucani, mun.Chişinău

  • Download CVDOC, 14.84 МБ

Декларации доходов

Декларации интересов

Кандидат на выборы со стороны партии

Click on the desired job to view its details.