locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Hot. Curţii de Conturi privind rezult. controlului asupra activităţii economico-financiare a Întreprinderii de Stat "Inspectoratul Transporturilor de Mărfuri şi Călători" a Min. Transporturilor şi Comunicaţiilor în perioada a.2000-6 luni ale a.2002