locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Hot. Curţii de Conturi priv. Raportul auditului legalităţii unor operaţiuni şi tranzacţii financiare şi a unor aspecte privind gestionarea patrimoniului public la Min. Afacerilor Interne şi unele instituţii subordonate în perioada a.2002-2009 (9 luni)

Data

26.01.2010

Fişierul deciziei

HCC_5_26.01.2010.doc965.5 KB

Numărul actului

nr.5

Vizaţi (persoane fizice)
 • Cojocaru V.
 • Catan V.
 • Ţurcan S.
 • Artin O.
 • Drucioc S.
 • Bodean A.
 • Dimitrişin L.
 • Papuc Gh.
 • Pop M.
 • Zubic V.
 • Molojen V.
 • Şterbeţ V.
 • Stati Vasile
 • Golovaci S.
 • Cosovan Ghenadie
 • Eriomin Iurie
 • Mejinschii Valentin
 • Buţ Valerii
 • Struţescu V.
 • Botnari V.
 • Ermacicova E.
 • Seinic Vitalie
Vizaţi (persoane juridice)