locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Hot. Curţii de Conturi cu privire la Rap. auditului conformit. cu elemente de performanţă “Există probl. majore în implement. mecanismului de restit. a bunurilor şi achitare a compens. persoanelor supuse repres. politice, care necesită soluţ. stringentă"