locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Comisia guvernamentală pentru selectarea companiei de avocatură care va reprezenta interesele Guvernului RM în cauza Franck Charles Arif versus Moldova, pendinte pe rolul Centrului Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor Investiţionale

Numărul actului

1038

Data

31.12.2011

Documente ataşate

HG_1038_2011.doc29 KB

Emitent
Membru
  • BARBĂNEAGRĂ Victor
  • CALMÎC Octavian
  • CAZAN Roman
  • RUSSU Gheorghe
  • CREANGĂ Ştefan
Preşedinte
  • GROSU Vladimir