locul unde toate interesele se intersectează

Recomandă pagina

Hot. Curţii de Conturi priv. rap. asupra reviziilor fin. efectuate la Ambasadele RM în: R.Franceză, Regatul Belgiei şi R.Federativă Germania, la Consulatul General al RM în Frankfurt-pe-Main, la Reprez. Perm. a RM pe lîngă CoE etc.